OZNAM- Dňa 24.11.2021 Dovolenka, zástup MUDr.Martišková č.d. 111,112, sestrička je prítomná na ambulancii

Pondelok, stredu, štvrtok,piatok ordinuje  MUDr.Vaľková

V utorok  ordinuje  MUDr.Zajacová

Vzhľadom na epidémiu koronavírusu  je pred každou osobnou návštevou ambulancie, nutná najprv telefonická konzultácia  alebo nás kontaktujte emailom info@mediprevent.sk, kde si môžete objednať vaše lieky, pošleme vám ich elektronicky cez eRecept.

Pri klinických prejavoch  infekcie koronavírusom -teplota, kašeľ, bolesť hrdla, malátnosť, dýchavičnosť, strata čuchu, chuti, bolesti hlavy, hnačka nie je vhodné vstupovať do ambulancie alebo čakať v čakárni. Objednajte sa ihneď na  bezplatný PCR test na Covid – výter z nosohltana na  www.korona.gov.sk.

V prípade pozitívneho PCR testu  na covid nás ihneď informujte, potrebná je 10-14 dňová domáca karanténna, tzv.karanténna PNka,  podľa klinického priebehu odporúčame liečbu. Pri zhoršení Vášho klinického stavu so  vznikom  dušnosti (aj pri priebehu ochorenia covid bez teplôt)  alebo pri dlhodobom pretrvávaní teplôt a dehydratácii je potrebné  vyšetrenie na infekčnej ambulancii Kramáre  tel. 02/59542954 alebo CPO rajónnej nemocnice so zrealizovaním RTG pľúc (za účelom vylúčenia zápalu pľúc) a odporučením ďalšej liečby antivirotikami, antibiotikami pre riziko bakteriálnej superinfekcie (následnej druhotnej bakteriálnej infekcie), kortikoidmi pri silnej zápalovej reakcii pri covide, eventuálne  antikoagulačnej liečby, pri zvýšenej hladine D-dimerov.

Odporúčame meranie saturácie krvi kyslíkom domácim oxymetrom. Pri nízkej saturácii krvi kyslíkom  menej ako 92% bude potrebná kyslíková inhalačná liečba, pod 90- 92% je potrebná hospitalizácia pacienta.

Pri vážnych klinických prejavoch dušnosť, zmätenosť  alebo zhoršení celkového stavu volajte ihneď RZP  155.

Dlhodobo užívané lieky (pošleme vám ich elektronicky cez eRecept) si objednajte na emaily: info@mediprevent.sk, u hypertonikov nám zašlite prosím  emailom aj posledné hodnoty tlaku krvi a pulzu, ideálne menej ako TK 140/90, tiež telef. kontakt  na vás, kópiu nálezu od odborného lekára.

Nálezy od odborných lekárov nám môžete vhodiť aj do schránky č.8.,ktorá sa nachádza na prízemí polikliniky. Ďakujeme

Vážení pacienti

V prípade, že ste boli v kontakte s pacientom u ktorého sa potvrdil COVID alebo máte príznaky infekcie COVID  alebo pozitívnu cestovateľskú anamnézu  ihneď  telefonicky informujte zdravotnú sestru  alebo lekára, nie je vhodné čakať v čakárni ani vstupovať do ambulancie!!!

R-O-R : chránte sa Rúškom, minimalizujte kontakt s inými osobami, dodržuje Odstup, umývajte a dezinfikujte si Ruky

Ako sa objednať na bezplatný PCR test na COVID 19 – Výter z nosohltana ? 

Ak ste mali kontakt s pacientom u ktorého sa potvrdil COVID 19  alebo máte príznaky ochorenia COVID je potrebné testovanie:  PCR test výter z nosohltana na COVID19   –  vyšetrenie prepláca poisťovňa , objednajte sa na termín na www.korona.gov.sk. Na toto vyšetrenie je potrebné  dostaviť sa nalačno a bez dezinfekcie ústnej dutiny zubnou pastou alebo ústnou vodou

– ak máte odporučenie od všeobecného lekára  môžete sa objednať ako indikovaný pacient  na  PCR výter z nosohltana  na www.medirex.sk /DRIVE-TROUHGT TEST/ ,  alebo www.lab.online  /CORONA -DRIVE/, vyšetrenie prepláca poisťovňa

Medirex s.r.o. ponúka aj PCR test na covid 19 zo slín viac  na https://www.medirex.sk/vysetrenie/pcr-test-na-ochorenie-covid-19-odber-zo-slin#informacie

 

TESTOVANIE PROTILÁTOK  IgG proti koronavírusu v KRVI ak máte podozrenie, že ste infekciu Covid 19 už prekonali, stanovujú sa hladiny protilátok v krvi po odbere venóznej krvi viac na  www.medirex.sk ,www.lab.online

https://sk.lab.online/covid-19-elisa-protilatky-po-chorobe-1

TESTOVANIE PROTILÁTOK IgG (S1,S2) neutralizačných protilátok po očkovaní proti coronavírusuviac na  www.medirex.sk ,www.lab.online

https://www.medirex.sk/vysetrenie/protilatky-po-ockovani-prekonani-covid-19-igg#informacie

https://sk.lab.online/covid-19-protilatky-po-ockovani

 

Tu nájdete najnovšie informácie o našej ambulancii.

V priestoroch novozrekonštruovanej Polikliniky Karlova Ves sa taktiež nachádza viac ako 70 odborných ambulancií, diagnostických zariadení a laboratórií.

viac informácii  o nich nájdete  na http://poliklinikakv.sk/