Kliknite na podčiarknutý hypertextový odkaz pre viac informácii

Metodické usmernenie a informovaný súhlas na liečbu PAXLOVIDOM.  https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia  

Liverpool Covid 19 Drug  Interaction website

interakcie liekov s Paxlovidom Ontario COVID19 Science Advisory Table

Potvrdenie o prekonaní Covid-19 už aj po pozitívnom AG teste https://www.health.gov.sk/Clanok?nczi-covid-ag-test-prekonanie

Domáca izolácia pozitívnych, karanténna úzkych kontaktov -vyhlášku účinnú od  21.04.2022 nájdete tu  https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/izolacia_karantena_20220420.pdf

Metodické usmernenie MZ k liečbe antivirotikom Molnupiravir LAGEVRIO +Poučenie a písomný informovaný súhlas  pacienta nájdete tu  https://www.health.gov.sk/?Molnupiravir

Najnovšie odporúčania liečby covidu -19 nájdete klikn https://www.spfs.sk/oznamy/478-n%C3%A1vrh-lie%C4%8Dby-ochorenia-covid-19

Pri zistenej pozitivite na covid-19  odporúčame  doma pravidelné meranie saturácie krvi kyslíkom domácim oxymetrom, ktorý si môžete zakúpiť v lekárni. Pri nízkej saturácii krvi kyslíkom  menej ako 92% bude potrebná  vysokoprietoková kyslíková inhalačná liečba v nemocnici preto  je potrebná hospitalizácia pacienta.

Vzhľadom na epidémiu koronavírusu omikron je  v prípade klinických prejavov covidu  pred osobnou návštevou ambulancie, vhodná  telefonická konzultácia.

Ak ste v našej čakárni a máte prejavy infekcie dýchacích ciest (nádcha, bolesti hrdla, kašel, teploty)  vopred informujte sestru, že máte prejavy infekcie, urobíme vám CRP test z prsta, skrátime dobu čakania

emailom  info@mediprevent.sk si môžete objednať aj vaše lieky, pošleme vám ich elektronicky cez eRecept.

Pri klinických prejavoch  infekcie koronavírusom -teplota, kašeľ, bolesť hrdla, nádcha, malátnosť, dýchavičnosť, strata čuchu, chuti, bolesti hlavy, hnačka nie je vhodné vstupovať do ambulancie alebo čakať v čakárni. Objednajte sa ihneď na Antigénový test v MOMke alebo na  bezplatný PCR test na Covid – výter z nosohltana na  www.korona.gov.sk.

pacienti mladší ako 60 rokov s prejavmi infekcie covid, potrebujú doporučenie na PCR test od svojho všeobecného lekára- pošleme vám ho emailom

pacienti starší ako 60 rokov s prejavmi infekcie covid nepotrebujú doporučenie od všeobecného lekára, môžu sa priamo objenať na PCR test na www.korona.gov.sk

V prípade pozitívneho PCR alebo Ag testu  na covid nás ihneď informujte na email:info@mediprevent.sk, potrebná je  domáca karanténna, tzv.karanténna PNka,  podľa klinického priebehu odporúčame liečbu a dĺžku PNky. Pri zhoršení klinických prejavov nás ihneď informujte na email:info@mediprevent.sk

Ak pozitívny pacient žiada ukončiť karanténnu pri infekcii Omikronom  na 6. deň od PCR testu  (upozorňujeme pacientov, že pri infekcii omikronom môže byt pacient infekčný 10 dní napriek tomu, že nemá klinické prejavy)  podpisuje nasledujúce prehlásenie :

pacient deklaruje že je t.č. posledných 24 hod bez príznakov covidovej infekcie
medzi príznaky covidovej infekcie zaraďujeme:
zvýšenú telesnú teplotu nad 37 C, kašeľ, nočné potenie, únavu, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa

Po ukončení domácej izolácie musí osoba ,ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre,
Ku skráteniu izolácie pozitívnej osoby a karantény úzkeho kontaktu dochádza z pragmatických a nie medicínskych dôvodov. Ide o snahu zachovať chod štátu a základných služieb v čase, kedy budú v karanténne končiť v jednom momente veľké počty zamestnancov.
Kratšia izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov má riešiť praktické následky rýchleho šírenia variantu omikron a neznamená, že osoby infikované alebo v karanténne už nepredstavujú žiadne riziko z pohľadu ďalšieho šírenia nákazy.
Pacienta žiada o uvoľnenie z karanténny dňa
žiada byť PS dňa
dňa ……………….. podpis …….

Pri zhoršení Vášho klinického stavu so  vznikom  dušnosti (aj pri priebehu ochorenia covid bez teplôt)  alebo pri dlhodobom pretrvávaní teplôt viac ako 6 dní , profúznych hnačkách s vracaním a dehydratácii je potrebné  vyšetrenie na infekčnej ambulancii Kramáre  tel. 02/59542954 alebo CPO rajónnej nemocnice so zrealizovaním RTG pľúc (za účelom vylúčenia zápalu pľúc) a odporučením ďalšej liečby antivirotikami, kortikoidmi pri silnej zápalovej reakcii  tzv. cytokínovej búrke  pri covide (začína od 7. dňa po infekcii najčastejšie 10. deň cca u 8% infikovaných  dochádza k rýchlej progresii príznakov s poklesom saturácie O2 pod 92 %, pravdepodobne je táto hyperzápalová reakcia organizmu na covid podmienená geneticky) , antibiotikami pre riziko bakteriálnej superinfekcie (následnej druhotnej bakteriálnej infekcie),  eventuálne  antikoagulačnej liečby, pri zvýšenej hladine D-dimerov, kedže koronavírus spôsobuje mikrotromby a poškodzuje endotel ciev.

Pri vážnych klinických prejavoch dušnosť, zmätenosť  alebo zhoršení celkového stavu volajte ihneď RZP  155.

V prípade pretrvávania  ťažkostí po prekonaní covidu 19 sa môžete u nás objednať na postcovidové odbery a RTG pľúc.

Dlhodobo užívané lieky (pošleme vám ich elektronicky cez eRecept) si objednajte na emaily: info@mediprevent.sk, u hypertonikov nám zašlite prosím  emailom aj posledné hodnoty tlaku krvi a pulzu, ideálne menej ako TK 140/90, tiež telef. kontakt  na vás, kópiu nálezu od odborného lekára.

Nálezy od odborných lekárov nám môžete vhodiť aj do schránky č.8.,ktorá sa nachádza na prízemí polikliniky. Ďakujeme

Pondelok, stredu, štvrtok, piatok ordinuje  MUDr.Vaľková

 

Vážení pacienti

V prípade, že ste boli v kontakte s pacientom u ktorého sa potvrdil COVID alebo máte príznaky infekcie COVID  alebo pozitívnu cestovateľskú anamnézu  ihneď  telefonicky informujte zdravotnú sestru  alebo lekára, nie je vhodné čakať v čakárni ani vstupovať do ambulancie!!!

R-O-R : chránte sa Rúškom, minimalizujte kontakt s inými osobami, dodržuje Odstup, umývajte a dezinfikujte si Ruky

Ako sa objednať na bezplatný PCR test na COVID 19 – Výter z nosohltana ? 

Ak ste mali kontakt s pacientom u ktorého sa potvrdil COVID 19  alebo máte príznaky ochorenia COVID je potrebné testovanie:  PCR test výter z nosohltana na COVID19   –  vyšetrenie prepláca poisťovňa , objednajte sa na termín na www.korona.gov.sk. Na toto vyšetrenie je potrebné  dostaviť sa nalačno a bez dezinfekcie ústnej dutiny zubnou pastou alebo ústnou vodou

– ak máte odporučenie od všeobecného lekára  môžete sa objednať ako indikovaný pacient  na  PCR výter z nosohltana  na www.medirex.sk /DRIVE-TROUHGT TEST/ ,  alebo www.lab.online  /CORONA -DRIVE/, vyšetrenie prepláca poisťovňa

Medirex s.r.o. ponúka aj PCR test na covid 19 zo slín viac  na https://www.medirex.sk/vysetrenie/pcr-test-na-ochorenie-covid-19-odber-zo-slin#informacie

TESTOVANIE PROTILÁTOK N  IgG proti koronavírusu v KRVI ak máte podozrenie, že ste infekciu Covid 19 už prekonali, stanovujú sa hladiny protilátok v krvi po odbere venóznej krvi viac na  www.medirex.sk ,www.lab.online

https://sk.lab.online/covid-19-elisa-protilatky-po-chorobe-1

TESTOVANIE PROTILÁTOK IgG (S1,S2) neutralizačných protilátok po očkovaní proti coronavírusuviac na  www.medirex.sk ,www.lab.online

https://www.medirex.sk/vysetrenie/protilatky-po-ockovani-prekonani-covid-19-igg#informacie

https://sk.lab.online/covid-19-protilatky-po-ockovani

Tu nájdete najnovšie informácie o našej ambulancii.

V priestoroch novozrekonštruovanej Polikliniky Karlova Ves sa taktiež nachádza viac ako 70 odborných ambulancií, diagnostických zariadení a laboratórií.

viac informácii  o nich nájdete  na http://poliklinikakv.sk/