Vzhľadom na momentálny vzostup prípadov  koronavírusu   v prípade  klinických prejavov covidu – nádcha,  bolesti hrdla ,ucpatý nos, kašel, teplota, dušnosť je  pred osobnou návštevou ambulancie nutné realizovať domáci Ag test, v prípade jeho pozitivity nás ihneď informujte, potrebná je  telefonická konzultácia. V lekárni  si môžete zakúpiť Ag samotesty ,ktoré sa zavádzajú len 3-4 cm do nosa  za 5 euro.

Ak ste v našej čakárni a máte prejavy infekcie dýchacích ciest (nádcha, bolesti hrdla, kašel, teploty)  vopred informujte sestru o výsledku domáceho Ag testu, vopred informujte sestru, že máte prejavy infekcie, urobíme vám CRP test z prsta, skrátime dobu čakania

Realizácia  Ag testu : Ag test sa realizuje na poliklinike FRAIS, Daxnerovo nám. 5, denne od 8-16,00 , tel. 02/52444022,cena 15 euro, info o výsledku ide do NCZI  , v Poliklinike Mlynská dolina denne od 7-13,30 hod  tel. 02/32313020, info o výsledku nenahlasujú do NCZI, ale vydajú Vám potvrdenie o výsledku alebo sa  Ag test realizuje pred vstupom do Železničnej polikliniky Šancová 110 ,Pondelok ,štvrtok 8-9 hod

V prípade negatívneho domáceho Ag testu  a pretrvávania ťažkostí a podozrenia na covid vás môžeme objednať na PCR test  priamo z našej ambulancie.

Môžete sa  aj sami objednať na PCR test na www.korona.gov.sk z domu, občania nad 60 rokov sa nepotrebujú na odbernom mieste preukazovať výmenným lístkom , občania pod 60 rokov sa na odbernom mieste musia preukazovať výmenným lístkom od všeobecného lekára – môžeme vám ho poslať emailom, alebo vás objednáme z našej ambulancie priamo.

V prípade imobilného pacienta volajte NCZI 02/32353030, kde vám pomôžu s objednaním na PCR test  pre imobilného pacienta – vykonaný je zter doma, do poznámky  treba napísať, že pacient je imobilný a majú ho prísť otestovať domov. Dá sa to objednať len v spolupráci s operátorom centra NCZI.

Na www.covidcentrum.sk si môžete objednať súkromne testovanie PCR test, pričom zter vykonajú u vás doma, je to platená služba 1 osoba 89 euro, 2 osoby 159 euro

OBJEDNÁVANIE LIEKOV EMAILOM

Dlhodobo užívané lieky (pošleme vám ich elektronicky cez eRecept) si objednajte na emaily: info@mediprevent.sk, u hypertonikov nám zašlite prosím  emailom aj posledné hodnoty tlaku krvi a pulzu, ideálne menej ako TK 140/90, tiež telef. kontakt  na vás, kópiu nálezu od odborného lekára.

Nálezy od odborných lekárov nám môžete vhodiť aj do schránky č.8.,ktorá sa nachádza na prízemí polikliniky.  Ďakujeme

 

TERAPIA COVIDu – Kliknite na podčiarknutý hypertextový odkaz pre viac informácii

Momentálne sú pre pacientov nad 60 rokov a pacientov s BMI nad  35,  dostupné antivirotiká Paxlovid a Lagevrio,  sú to experimentálne lieky, preto je nutné doma vytlačiť a podpísať informovaný súhlas s liečbou, jeho scan nám pošlite na email.Tieto dve antivirotiká sa môžu predpísať eReceptom len do prvých 5 dní od prvých prejavov covidu.  Existuje tretie antivirotikum Remdesivir ktoré sa može podat aj po 5 dňoch od prvých prejavov covidu, podáva sa len do žily na covidovej ambulancii na infekčnej klinike Kramáre, kde sú non stop tel  tel. 02/59542954

Metodické usmernenie a informovaný súhlas na liečbu PAXLOVIDOM.  https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia  

Metodické usmernenie MZ k liečbe antivirotikom Molnupiravir LAGEVRIO +Poučenie a písomný informovaný súhlas  pacienta nájdete tu  https://www.health.gov.sk/?Molnupiravir

Paxlovid má interakcie s inými liekmi  viac na:  Liverpool Covid 19 Drug  Interaction website      interakcie liekov s Paxlovidom Ontario COVID19 Science Advisory Table

Najnovšie odporúčania liečby covidu -19 nájdete klikn https://www.spfs.sk/oznamy/478-n%C3%A1vrh-lie%C4%8Dby-ochorenia-covid-19

Domáca izolácia pozitívnych, karanténna úzkych kontaktov -vyhlášku účinnú od  21.04.2022 nájdete tu  https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/izolacia_karantena_20220420.pdf

Pri zistenej pozitivite na covid-19  odporúčame  doma pravidelné meranie saturácie krvi kyslíkom domácim oxymetrom, ktorý si môžete zakúpiť v lekárni. Pri nízkej saturácii krvi kyslíkom  menej ako 92% bude potrebná  vysokoprietoková kyslíková inhalačná liečba v nemocnici preto  je potrebná hospitalizácia pacienta.

Pri zhoršení Vášho klinického stavu  pri covide so  vznikom  dušnosti (aj pri priebehu ochorenia covid bez teplôt)  alebo pri dlhodobom pretrvávaní teplôt viac ako 6 dní , profúznych hnačkách s vracaním a dehydratácii je potrebné  vyšetrenie na infekčnej ambulancii Kramáre  tel. 02/59542954 alebo CPO rajónnej nemocnice so zrealizovaním RTG pľúc (za účelom vylúčenia zápalu pľúc) a odporučením ďalšej liečby : – ANTIVIROTIKAMI  (Lagevrio,Paxlovid, Remdesivir)-KORTIKOIDMI  pri silnej zápalovej reakcii  tzv. cytokínovej búrke  pri covide (začína od 7. dňa po infekcii najčastejšie 10. deň cca u 8% infikovaných  dochádza k rýchlej progresii príznakov s poklesom saturácie O2 pod 92 %, pravdepodobne je táto hyperzápalová reakcia organizmu na covid podmienená geneticky) , – ANTIBIOTIKAMI pre riziko bakteriálnej superinfekcie (následnej druhotnej bakteriálnej infekcie) -ANTIKOAGULAČNEJ LIEČBY, Aspirin protect , ev .Fraxiparin  pri zvýšenej hladine D-dimerov, kedže koronavírus spôsobuje mikrotromby a poškodzuje endotel ciev. Pri vážnych klinických prejavoch dušnosť, zmätenosť  alebo zhoršení celkového stavu volajte ihneď RZP  155. V prípade pretrvávania  ťažkostí po prekonaní covidu sa môžete u nás objednať na postcovidové odbery a RTG pľúc.

 

OBJEDNÁVANIE NA PCR TEST

Pri klinických prejavoch  infekcie koronavírusom -teplota, kašeľ, bolesť hrdla, nádcha, malátnosť, dýchavičnosť, strata čuchu, chuti, bolesti hlavy, hnačka nie je vhodné vstupovať do ambulancie alebo čakať v čakárni, potrebné je realizovať najpr domáci ag test v prípade jeho negativity a podozrenia na covid vás možeme objednať z našej ambulancie na bezplatný PCR test na Covid – výter z nosohltana na  www.korona.gov.sk., termín vám príde na vaše mobilné číslo SMSkou

Ak sa objenávate sám na PCR test na www.korona.gov.sk , pacienti mladší ako 60 rokov, potrebujú doporučenie na PCR test od svojho všeobecného lekára- pošleme vám ho emailom, pacienti starší ako 60 rokov  nepotrebujú doporučenie od všeobecného lekára, môžu sa priamo objednať na PCR test na www.korona.gov.sk

KARATENNA PNka

V prípade pozitívneho PCR alebo Ag testu  na covid nás ihneď informujte na email:info@mediprevent.sk, potrebná je  domáca karanténna, tzv.karanténna PNka,  podľa klinického priebehu odporúčame liečbu a dĺžku PNky. Pri zhoršení klinických prejavov nás ihneď informujte na email:info@mediprevent.sk

UKONČENIE PN po COVIDE

Ak pozitívny pacient žiada ukončiť karanténnu pri infekcii covidom  na 6. deň od PCR testu  (upozorňujeme pacientov, že pri infekcii omikronom môže byt pacient infekčný 10 dní napriek tomu, že nemá klinické prejavy)  podpisuje nasledujúce prehlásenie :

pacient deklaruje že je t.č. posledných 24 hod bez príznakov covidovej infekcie
medzi príznaky covidovej infekcie zaraďujeme:
zvýšenú telesnú teplotu nad 37 C, kašeľ, nočné potenie, únavu, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa

Po ukončení domácej izolácie musí osoba ,ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre,
Ku skráteniu izolácie pozitívnej osoby a karantény úzkeho kontaktu dochádza z pragmatických a nie medicínskych dôvodov. Ide o snahu zachovať chod štátu a základných služieb v čase, kedy budú v karanténne končiť v jednom momente veľké počty zamestnancov.
Kratšia izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov má riešiť praktické následky rýchleho šírenia variantu omikron a neznamená, že osoby infikované alebo v karanténne už nepredstavujú žiadne riziko z pohľadu ďalšieho šírenia nákazy.
Pacienta žiada o uvoľnenie z karanténny dňa
žiada byť PS dňa
dňa ……………….. podpis …….

Domáca izolácia pozitívnych, karanténna úzkych kontaktov -vyhlášku účinnú od  21.04.2022 nájdete tu  https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/izolacia_karantena_20220420.pdf

 

Vážení pacienti

R-O-R : chránte sa Rúškom, minimalizujte kontakt s inými osobami, dodržuje Odstup, umývajte a dezinfikujte si Ruky

Ako sa objednať na bezplatný PCR test na COVID 19 – Výter z nosohltana ? 

Ak máte príznaky ochorenia COVID je potrebné testovanie:  PCR test výter z nosohltana na COVID19   –  vyšetrenie prepláca poisťovňa , objednajte sa na termín na www.korona.gov.sk. Na toto vyšetrenie je potrebné  dostaviť sa nalačno a bez dezinfekcie ústnej dutiny zubnou pastou alebo ústnou vodou.

Ak sa objenávate sám na PCR test na www.korona.gov.sk , pacienti mladší ako 60 rokov, potrebujú doporučenie na PCR test od svojho všeobecného lekára- pošleme vám ho emailom, pacienti starší ako 60 rokov  nepotrebujú doporučenie od všeobecného lekára, môžu sa priamo objednať na PCR test na www.korona.gov.sk

– ak máte odporučenie od všeobecného lekára  môžete sa objednať ako indikovaný pacient  na  PCR výter z nosohltana  na www.medirex.sk /DRIVE-TROUHGT TEST/ ,  alebo www.lab.online  /CORONA -DRIVE/, vyšetrenie prepláca poisťovňa

Medirex s.r.o. ponúka aj PCR test na covid 19 zo slín viac  na https://www.medirex.sk/vysetrenie/pcr-test-na-ochorenie-covid-19-odber-zo-slin#informacie

TESTOVANIE PROTILÁTOK N  IgG proti koronavírusu v KRVI ak máte podozrenie, že ste infekciu Covid 19 už prekonali, stanovujú sa hladiny protilátok v krvi po odbere venóznej krvi viac na  www.medirex.sk ,www.lab.online

https://sk.lab.online/covid-19-elisa-protilatky-po-chorobe-1

TESTOVANIE PROTILÁTOK IgG (S1,S2) neutralizačných protilátok po očkovaní proti coronavírusuviac na  www.medirex.sk ,www.lab.online

https://www.medirex.sk/vysetrenie/protilatky-po-ockovani-prekonani-covid-19-igg#informacie

https://sk.lab.online/covid-19-protilatky-po-ockovani

Tu nájdete najnovšie informácie o našej ambulancii.

V priestoroch novozrekonštruovanej Polikliniky Karlova Ves sa taktiež nachádza viac ako 70 odborných ambulancií, diagnostických zariadení a laboratórií.

viac informácii  o nich nájdete  na http://poliklinikakv.sk/