OZNAM dna 26.2.2024 MUDr.Valkova neordinuje, sestrička je prítomná na ambulancii , v prípade akútneho stavu nás zastupuje MUDr. Tarinová Dagmar, č.d. 119,118 1. poschodie, tel 02/60264284, v pondelok od 12,30-16,00 hod 

V prípade  klinických prejavov covidu – teploty, bolesti hlavy, svalov, nádcha,  bolesti hrdla ,upchatý nos, kašel, vracanie, hnačka je pred osobnou návštevou ambulancie nutné realizovať domáci Ag test na covid.

TERAPIA COVIDU – Kliknite na podčiarknutý hypertextový odkaz pre viac informácii .

v prípade pozitivity domáceho Ag testu  nás ihneď informujte, potrebná je  telefonická konzultácia.

V BENU lekárni  si môžete zakúpiť Ag samotesty, ktoré sa zavádzajú len 3-4 cm do nosa  za výhodnú cenu.

Ak ste v našej čakárni a máte prejavy infekcie dýchacích ciest (nádcha, bolesti hrdla, kašel, teploty)  vopred informujte sestru o výsledku domáceho Ag testu, vopred informujte sestru, že máte prejavy infekcie, urobíme vám CRP test z prsta, ktorý nám poskytne informáciu o závažnosti bakteriálnej infekcie a  skrátime dobu čakania. Norma pre CRP je 0-5 mg/l. Podľa potreby môžeme zrealizovať aj Ag test na covid.

 

OBJEDNÁVANIE LIEKOV  EMAILOM a Preventívnej prehliadky 
Dlhodobo užívané lieky (pošleme vám ich elektronicky cez eRecept) si objednajte na emaily: info@mediprevent.sk, u hypertonikov nám zašlite prosím  emailom aj posledné hodnoty tlaku krvi a pulzu, ideálne menej ako TK 140/90, tiež telef. kontakt  na vás, kópiu nálezu od odborného lekára.
Na preventívnu prehliadku sa môžete objednať emailom.
Nálezy  (kópie) od odborných lekárov nám môžete vhodiť aj do schránky č.8., ktorá sa nachádza na prízemí polikliniky oproti bufetu.  Ďakujeme

Važ.pacienti ak nemáte doporučenie od špecialistu nie staršie ako 6 mesiacov, treba sa na predpis liekov obrátiť na špecialistu (napísať mu email ) , inak si budete musieť liek hradiť celý na vlastné náklady,  lebo bez doporučenia od špecialistu nie staršieho ako 6 mesiacov  sa liek nedá poslať do lekárne cez e Zdravie, neprejde cez počítačový program.  dakujeme

TERAPIA COVIDu – Kliknite na podčiarknutý hypertextový odkaz pre viac informácii .

Momentálne je pre pacientov nad 60 rokov a pacientov s BMI nad  35, a pre rizikových pacientov podľa metodického usmernenia  dostupné antivirotikum Paxlovid  ( Lagevrio -molnupiravir momentálne nie je dostupné na SK),  sú to experimentálne lieky, preto je nútne  súhlasiť z vašej strany s liečbou, stačí pozitívny domáci Ag test na covid, vykonaný u vás doma.
Antivirotiká Paxlovid sa môžu predpísať eReceptom len do prvých 5 dní od prvých prejavov covidu.  Existuje tretie antivirotikum Remdesivir ktoré sa može podat aj po 5 dňoch od prvých prejavov covidu, podáva sa len do žily na covidovej ambulancii na infekčnej klinike Kramáre, kde sú non stop tel  tel. 02/59542954
Metodické usmernenie a informovaný súhlas na liečbu PAXLOVIDOM.  https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia  
Paxlovid má interakcie s inými liekmi  viac na:  Liverpool Covid 19 Drug  Interaction website      interakcie liekov s Paxlovidom Ontario COVID19 Science Advisory Table
Najnovšie odporúčania liečby covidu -19 nájdete klikn https://www.spfs.sk/oznamy/478-n%C3%A1vrh-lie%C4%8Dby-ochorenia-covid-19

Domáca izolácia pozitívnych, karanténna úzkych kontaktov -vyhlášku účinnú od  21.04.2022 nájdete tu  https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/izolacia_karantena_20220420.pdf

Pri zistenej pozitivite na covid-19  odporúčame  doma pravidelné meranie saturácie krvi kyslíkom domácim oxymetrom, ktorý si môžete zakúpiť v lekárni. Pri nízkej saturácii krvi kyslíkom  menej ako 92% bude potrebná  vysokoprietoková kyslíková inhalačná liečba v nemocnici preto  je potrebná hospitalizácia pacienta.
Pri zhoršení Vášho klinického stavu  pri covide so  vznikom  dušnosti (aj pri priebehu ochorenia covid bez teplôt)  alebo pri dlhodobom pretrvávaní teplôt viac ako 6 dní, profúznych hnačkách s vracaním a dehydratácii je potrebné  vyšetrenie na infekčnej ambulancii Kramáre  tel. 02/59542954 alebo CPO rajónnej nemocnice so zrealizovaním RTG pľúc (za účelom vylúčenia zápalu pľúc) a odporučením ďalšej liečby :  -ANTIVIROTIKAMI  (Paxlovid, Remdesivir)-KORTIKOIDMI  pri silnej zápalovej reakcii  tzv. cytokínovej búrke  pri covide (začína od 7. dňa po infekcii najčastejšie 10. deň cca u 8% infikovaných  dochádza k rýchlej progresii príznakov s poklesom saturácie O2 pod 92 %, pravdepodobne je táto hyperzápalová reakcia organizmu na covid podmienená geneticky) , – ANTIBIOTIKAMI pre riziko bakteriálnej superinfekcie (následnej druhotnej bakteriálnej infekcie) -ANTIKOAGULAČNEJ LIEČBY, Aspirin protect , ev .Fraxiparin  pri zvýšenej hladine D-dimerov, kedže koronavírus spôsobuje mikrotromby a poškodzuje endotel ciev. 
Pri vážnych klinických prejavoch dušnosť, zmätenosť  alebo zhoršení celkového stavu volajte ihneď RZP  155. V prípade pretrvávania  ťažkostí po prekonaní covidu sa môžete u nás objednať na postcovidové odbery a RTG pľúc.
KARATENNA PNkaV prípade pozitívneho PCR alebo Ag testu  na covid nás ihneď informujte na email:info@mediprevent.sk, potrebná je  domáca karanténna,   podľa klinického priebehu odporúčame liečbu a dĺžku PNky. Pri zhoršení klinických prejavov nás ihneď informujte na email:info@mediprevent.sk
UKONČENIE PN po COVIDE
Ak pozitívny pacient žiada ukončiť karanténnu pri infekcii covidom  na 6. deň od pozitívneho Ag  testu  (upozorňujeme pacientov, že pri infekcii omikronom môže byt pacient infekčný 10 dní napriek tomu, že nemá klinické prejavy)  podpisuje nasledujúce prehlásenie :
pacient deklaruje že je t.č. posledných 24 hod bez príznakov covidovej infekcie medzi príznaky covidovej infekcie zaraďujeme:
zvýšenú telesnú teplotu nad 37 C, kašeľ, nočné potenie, únavu, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa
Po ukončení domácej izolácie musí osoba ,ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre,
Ku skráteniu izolácie pozitívnej osoby a karantény úzkeho kontaktu dochádza z pragmatických a nie medicínskych dôvodov. Ide o snahu zachovať chod štátu a základných služieb v čase, kedy budú v karanténne končiť v jednom momente veľké počty zamestnancov.
Kratšia izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov má riešiť praktické následky rýchleho šírenia variantu omikron a neznamená, že osoby infikované alebo v karanténne už nepredstavujú žiadne riziko z pohľadu ďalšieho šírenia nákazy.
Pacienta žiada byť PS dňa
dňa ……………….. podpis …….
Domáca izolácia pozitívnych, karanténna úzkych kontaktov -vyhlášku účinnú od  21.04.2022 nájdete tu  https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/izolacia_karantena_20220420.pdf
V prípade negatívneho domáceho Ag testu  a pretrvávania ťažkostí a podozrenia na covid vás môžeme objednať na PCR test  priamo z našej ambulancie.

Môžete sa  aj sami objednať na PCR test na www.korona.gov.sk z domu, občania nad 60 rokov sa nepotrebujú na odbernom mieste preukazovať výmenným lístkom , občania pod 60 rokov sa na odbernom mieste musia preukazovať výmenným lístkom od všeobecného lekára – môžeme vám ho poslať emailom, alebo vás objednáme z našej ambulancie priamo.

V prípade imobilného pacienta volajte NCZI 02/32353030, kde vám pomôžu s objednaním na PCR test  pre imobilného pacienta – vykonaný je zter doma, do poznámky  treba napísať, že pacient je imobilný a majú ho prísť otestovať domov. Dá sa to objednať len v spolupráci s operátorom centra NCZI.
Na www.covidcentrum.sk si môžete objednať súkromne testovanie PCR test, pričom zter vykonajú u vás doma, je to platená služba 1 osoba 89 euro, 2 osoby 159 euro

Vážení pacienti
R-O-R : chránte sa Rúškom, minimalizujte kontakt s inými osobami, dodržuje Odstup, umývajte a dezinfikujte si Ruky
Tu nájdete najnovšie informácie o našej ambulancii.
V priestoroch novozrekonštruovanej Polikliniky Karlova Ves sa taktiež nachádza viac ako 70 odborných ambulancií, diagnostických zariadení a laboratórií.
viac informácii  o nich nájdete  na http://poliklinikakv.sk/