Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,  MediPrevent s.r.o.

Poliklinika Karlova Ves
1.poschodie, č.d. 115,116
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava

IBAN SK49 0900 0000 0001 7880 2713

tel. 02/602 64 381
email: info@mediprevent.sk

Možnosť parkovania, parkovisko pri Bille prvých 90 min zdarma, každá načatá hodina parkovania za poplatok 2;-Eur

mapa google

Bezbariérový prístup.