OZNAM dna 26.2.2024 MUDr.Valkova neordinuje, sestrička je prítomná na ambulancii , v prípade akútneho stavu nás zastupuje MUDr. Tarinová Dagmar, č.d. 119,118 1. poschodie, tel 02/60264284, v pondelok od 12,30-16,00 hod 

MediPrevent s.r.o.

                 Akútni pacienti     Len objednaní,plán.lek.výkony

Pondelok   13:00-17:00         17:00-19:00  -len objednaní pacienti
Utorok        8:00-11:00           11:00-12:00  -len objednaní pacienti,prevencie
Streda        13:00-17:00         17:00-18:00  -len objednaní pac.,prevencie 
Štvrtok       8:00-11:00           11:00-14:00  -lek. posudková komisia
Piatok         8:00-11:00           11:00-12:00  -len objednaní pac.,prevencie

Odbery:  utorok, štvrtok, piatok   6:30-8:15 hod