PREVENTÍVNE PREHLIADKY

Dohodnite si termín odberu krvi a moču na preventívnu prehliadku e-mailom info@mediprevent.sk alebo telefonicky. Na preventívnu prehliadku máte nárok  1 x  za 2 roky, darcovia krvi 1x ročne. V rámci preventívnej prehliadky ponúkame  nad  40 rokov pacienta EKG vyšetrenie , ABI BOSO vyšetrenie, vyšetrenie stolice na okultné krvácanie,

Všetci  muži nad 50 rokov sa odosielajú na preventívne urologické vyšetrenie pri ktorom Vám urológ zkontroluje  v krvi onkomarker PSA -ukazovateľ ca prostaty, ak máte v rodinnej anamnéze výskyt rakoviny prostaty máte nárok  na vyšetrenie PSA skôr už po 40 roku života.

V prípade ,že ste si všimli zmeny na semenníkoch je nutné vyšetrenie urológom čo najskôr.

Ak máte v rodinnej anamnéze výskyt rakoviny hrubého čreva máte nárok na preventívne kolonoskopické vyšetrenie.

Ženy v menopauze odosielame na denzidometrické vyšetrenie hustoty kosti za účelom odhalenia možnej osteoporózy-rednutia kostí, pri včasnej liečbe môžeme zabrániť vzniku  bolestivých zlomenín stavcov chrbtice.

V prípade  objavenia sa zmien na prsníkoch je nutné čo najskôr mamologické vyšetrenie ,týka sa to aj mužov

 

Pri akútnych stavoch realizujeme vyšetrenie zápalového parametra CRP + Hemoglobínu(za účelom vylúčenia anémie) pri jednom vyšetrení z kvapky krvi z prsta, výsledok je k dispozícii v priebehu 1 min

Nadštandarné vyšetrenia k PP:

Ponúkame   Vám vyšetrenie krvi na onkomarkery podľa vášho výberu : AFP, CEA, Ca19-9, Ca125, Ca 15-3,Ca 72-4, CYFRA 21-1, NSE, TK, PSA ako samoplatcom, možné je ich zaplatiť osobne v laboratóriu v Medirexe.  Onkomarkery monitorujú prítomnosť nádorového ochorenia často skôr ako sú prítomné nejaké zdravotné ťažkosti. Nádorové markery sa stanovujú bežným odberom venóznej krvi. Vyšetrenie je vhodné absolvovať 1x ročne hlavne u tých, kde sa onkologické  ochorenie vyskytuje u priamych príbuzných alebo sú prítomné iné riziká.

ONKOMARKERY v ponuke:

CA 19-9  – Pankreas, žalúdok, hrubé črevo, konečník, cholangiocelulárny ca pečene, žlčových ciest,  ovárium – 11,40 eu

CEA    -hrubé črevo, konečník, žalúdok, pažerák, pankreas, žlčové cesty, pečeň, pľúca, prsník, uterus, urogenitálny trakt -5,70 eu

AFP  -pečeň –HCC, germinatívny nádor ovárii, semenník- neseminómy testes ,seminóm (testes, ovarium, extragonadálny), žalúdok, žlčové cesty, pankreas,pľúca, metastázy do pečene- 3,80 eu

Ca 125 – vaječník, maternica, karcinóm cervixu -krčka maternice, endometria, vzácne u ca GITu, prsníka, pľúca- 11,40 eu

Ca 15-3–  karcinóm prsníka -11,40 eu

Ca 72-4  žalúdok, pľúca-bronchiálny karcinóm nemalobunkový, pažerák, hrubé črevo, pankreas, vaječníky-15,20 eu

HCG –  semenníky -neseminomy testes, choriokarcinómy-6,94 eu

PSA – ca prostaty- 9,50 eu

CYFRA 21-1 -ca pľúc, moč.mechúra, epidermoidné nádory cervixu -krčku maternice, ca obličiek a prostaty, semenníky-seminómy , melanómy kože, feochromocytómy- 13,30 eu

Feritín – M.Hodgkin, leukémie, beta-lymfóm, endometrium, pľúca, pečeň, pankreas, hemoblastózy ,leukémie – 3,78 eu 

S 100 – melanóm – 53,10 euro

Tyreoglobulin -dif.ca štítnej žľazy  -6,94 eu

B2mikroglobulin – myelóm, lymfóm, chron. lymfatická leukémia – 7,10 eur

NSE– adenoca prostaty,  semenníky- seminóm, adenocarcinóm obličiek,  neuroblastóm, meduloblastóm, retinoblastóm, malobunkový pľúcny karcinom, karcinoid, feochromocytom, gastrinom, medul.Ca štítnej žľazy, melanóm, – 11,35 eu

Tymidinkináza– lymfóm, nemalobunkový ca pľúc, leukémie, mnohopočetný myelóm, ca prsnika, kolorektálny karcinóm, mozgové tumory (astrocytom)- 8,80 eu

HE4, ROMA – vaječníky