OZNAM- Dňa 24.11.2021 – Dovolenka, zástup MUDr.Martišková č.d. 111,112, sestrička je prítomná na ambulancii

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Poliklinika Karlova Ves,č.d.115

Lekári: MUDr. Vaľková Martina PhD., internista, všeobecný lekár pre dospelých, atestácia v odbore služby zdravia pri práci,

MUDr.Zajacová Miriam, všeobecný lekár pre dospelých

Naším  cieľom je poskytovanie komplexnej ambulantnej starostlivosti vrátane špecializovaných preventívnych programov nad rámec povinného zdravotného poistenia. V priestoroch novozrekonštruovanej Polikliniky Karlova Ves sa taktiež nachádza viac ako 70 odborných ambulancií, diagnostických zariadení a laboratórií. Našou oblasťou je aj pracovná zdravotná služba, poskytujeme pre zamestnávateľov zdravotné prehliadky do práce – preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (vstupná, periodická, výstupná, mimoriadna prehliadka vo vzťahu k práci, pracovné riziká v kategórii 1, 2, 3 a 4).