PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Dohľad nad zdravím zamestnancov

Vykonávame  pre firmy zdravotné prehliadky do práce – preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (vstupná, periodická, výstupná, mimoriadna prehliadka vo vzťahu k práci, aj  v kategóriách zdravotného rizika 1,2,3,4).

Zamestnanec je objednaný  cez call centrum na presný časový termín, čím sa šetrí čas zamestnanca a zároveň sa znižujú náklady zamestnávateľa.

Práca vo výškach, práca na lešení vyžaduje odborné vyšetrenie očného lekára a ORL lekára. Spolupracujeme s očnou ambulanciou a ORL ambulanciou, ktoré sa nachádzajú v budove polikliniky Karlova Ves.

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky alebo emailom.

Pre viac informácii kliknite na www.prehliadkydoprace.mediprevent.sk