Medziposchodie budova
Infekčného pavilónu Kramáre
02/59542543 č.d. 8
02/59542775 č.d. 5

MUDr. Dostálová
Strečnianska 13.č.d.06,-1Blok
0948 872 892 volat 9-10:30 hod
www.rockmed.sk

MUDr. Mihalecová Yvonna
Poliklinika Mlynská dolina
www.klinikamd.sk
02/32313020

Pneumo-Alergo centrum
Údernícka 1
02/40202111
0944 102 011

MUDr. Kurthova
MUDr. Kostolanská
Fedinová 9
02/63810361

www.imunovital.sk
Jašíková 2, Ružinov
02/48291610
0903 412 824

MUDr. Kuderjavá
Onk. Ústav sv. Alžbety
02/32249452

MUDr. Stolárová Jana
Poliklinika Ružinov
02/48279111

MUDr. Horňáková Edita
Poliklinika Ružinov
02/48 279 222
Medzi 14-14,30

MUDr. Chalková Viera
Krajinská 91
02/48279479

MUDr. Petrakovičová
NOU, 02/59378111

MUDr. Hronec Ján PhD
Hellého 2, Pezinok
033/2424136