MUDr. Šauša
Trnavská 1, Nové mesto
02/555 71227

MUDr. Klimik Michal
Saratovská 24, Dúbravka
0918 649 500, 02/59351154

MUDr. Hruškovič Boris
www.imuno-alergo.sk
Nejedlého 69, Dúbravka
02/32111511, 0949 813 493

www.imunovital.sk
Jašíková 2,Ružinov
02/48291610, 0903 412 824

K&LDiagnostik – nemajú zmluvu s Dôverou
Kupeckého 3,
www.bezalergii.sk
0903 487 589

MUDr. Salátová -Kozlovská
P.Horova14
02/64774316

MUDr. Csibová Veronika
Infekčný pavilón prízemie č.d. 118
Limbová 5
02/59542832, 02/59545221

MUDr. Babálová Tatiana
Poliklinika Karlova Ves, č.d. 331
02/54791358, 0908 418 601

MUDr. Ondrišková Mojmíra
Cukrová 3, pri medickej záhrade
0918 379 780

MUDr. Ondrišová
Poliklinika Mlynská dolina
+421232323030

MUDr. Krčméryová Mária
Nemocnica Milosrdní bratia,
Pavilon Fabián 1posch, č.d. 028
www.milosrdni.eu
02/57887228

Onkol.ustav Sv.Alžbety
www.ousa.sk
Doc. MUDr. Hrubiško Martin PhD
Imun. Amb. č.1
Kl. 117, tel 02/32249610
Tel 02/32249611
MUDr. Bellová Lucia
Kl. 105  tel 02/3224 9621

MUDr. Kossárová Klára
Šusteková 2,
02/62313902