Gerontopsychiatrická ambulancia
Nemocnica Pod. Biskupice
MUDr.
0918 379 650

Centrum Memory
aj denný stacionár
Mlynarovičová 21
Petržalka
02/62414143

Centrum mentálneho zdravia Matka
aj denný stacionár
Haanova 7
www.cmzmatka.sk
02/62312287