USG ciev DK

FN Mickiewiczova 13
Radiologia, prízemie vľavo
Denne na cito do 14,00, potom služba
02/57290353 sonografia

Medira, s.r.o.
ZS Sch. Trnavského 8
MUDr. Kubica Albert
Štv 10-14, Pia 8-13
Tel 0944 265 557
Cena vyšetrenia 13 euro,

ProRtg
Poliklinika Mýtna 5
2.poschodie
02/52499446

Nemocnica Milosrdní Bratia
Nam. SNP 10, Ambul. č. 120
02/57887140,141
Stred, štvrtok poobede

NsP L. Derera
Limbova 5
Funkčná diagnostika
Prízemie polikliniky č.dv.156
02/59542638

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Usg pracovisko 02/68673529
Central. evidencia 02/68673517
Po 14,00 treba ísť cez CPO

Nemocnica Ružinov
1.poschodie, Ružinovská 6, aj v službe
02/48234415

Poliklinika Ružinov
Blok B, 1.poschodie, len do 14,00
02/48279325
Volať medzi 7-8 a 12-14

MUDr. Švarc Peter
amb. Cievnej chirurgie
Bazovského 2
02/64364692

MUDr. Muransky Julius
0911 454 550
0905 268 192
Miletičová 74

 

ANGIOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Doc. Žernovický František
Ulica Svornosti 130
02/45248919
0905 470 515
Po,ut, štvr, pia po telef dohovore

Angiochirurgická ambulancia I,
NsP Sv.Cyrila s Metoda
Prízemie poliklinika č.d. 28
02/68672520

Angiochirurgická ambulancia II,
NsP Sv. Cyrila s Metoda
Nemocnica 2.poschodie. č.d. 226
02/68672519

MUDr. Čelovská Denisa,
MUDr. Ambrossy
Mickiewiczova 13,
02/57290511, 02/57290449

MUDr. Bzduchová
NUSCH

MUDr. Švarc Peter
amb. Cievnej chirurgie
Bazovského 2
02/64364692

MUDr. Slezak Viliam
Cievno-chirurgická ambulancia
Líščie údolie 57
Po-Stre 8-15 hod
www.angiotherapy.sk
0905 269 926
Bez zmluvy s poisťovňami