MUDr. Mayerová Viera
Schneidra Trnavského 8
02/64462187

MUDr. Psárska Jana
Saratovská 24,č.d. 138
0905 345 760

MUDr. Nový Matej
NovMed
Strečnianska 13
0948 333 843

MUDr. Mego Roman
www.sinalgis.sk
Miletičová 32
02/50201021

MUDr. Cibulčík, MUDr. Hergottová
EMG vyšetrenie na tetaniu
www.neurogram.sk
Kvačalová 26-28
0917 364 080, 02/20910013

www.klinikamd.sk
Poliklinika Mlynská dolina
0911 392 220

MUDr. Mladonická
Poliklinika Karlová Ves č.d.302
0911 277 002

MUDr. Traubnerová Šándorová Ronie
MUDr. Nikolova
Agelklinik
02/48252300
Jelačičova 8

MUDr. Siebertová
Polliklinika Mýtna
02/57786223

www.hippokrates.sk
Šuleková 20
0903 788 670
02/59204200

Nemocnica Milosrdní bratia, Nám. SNP
02/57887236 MUDr. Suchý Vladimír
02/57887222 MUDr. Kohútová Danica

MUDr. Borovská Jana
Železničná NsP,
Novapharm
02/39143306

MUDr. Illešová Lucia
www.neuroill.sk
Medicentrum Vajnory, Roľnícka 1
0917 119 561