MUDr. Mydliar Marek, len Vš. zdr.poisťovňa
Kvačalová 26, Hotel Apolo /Dukla/
www.mydliar.sk
02/55575377

MUDr. Schichorová Jaroslava
Poliklinika Karlová Ves, č.d. 20,21
02/65412266

Dr.Šečík P.
INTERNA-MED s.r.o.
Sch. Trnavského 8
0907 628 930

MUDr. Richterová
Poliklinika Karlová Ves, č.d. 103,104
02/60264240

MUDr. Smíšková  Eva
Poliklinika Mlynská dolina
Staré Grunty 56
0911 392 220

MUDr. Vozár Igor
Mýtna 5
02/ 577 86 597

MUDr. Mistrík  Juraj
Miskiewiczova 13
02/52931180

MUDr. Ondrejkovičová Zdena
Schneidra Trnavského 8
02/64368708

MUDr. Demešová Drahomíra
Poliklinika Antolska 11
02/68672533

Dr.Bezayová T, Dr.Babálová A. Dr.Gavač
Nem. Sv. Michala č.d. 012,011,013
Satinského 1
www.nsmas.sk
02/32612011, 02/32612013

MUDr. Habara Karol
Rezedova 1886/5
0903 194 417
02/43332163

MUDr. Dunárová Darina
Cukrová 3
02/55574708

MUDr. Bujňáková Lívia
Onk.us.Sv.Alžbety
Heydukova
02/32249250